< Terug

Hendrik Redmeijer

Oprichter

Regio

Specialisme

Over

In 2011 richtte ik het bedrijfskundig adviesbureau Athenos op. Voor die tijd werkte ik in loondienst bij meerdere organisaties, waarbij de rode draad in de dienstverlening bestond uit: mensen, bedrijven, werk, en inkomen. Athenos is opgericht vanuit de missie en visie dat ondernemers en bedrijven ingeval van een verminderde inzetbaarheid (arbeidsongeschiktheid) van de ondernemer nóg beter zouden kunnen worden geholpen als naast de toen bestaande interventiemogelijkheden, er óók aandacht zou zijn voor bedrijfskundige aspecten. Het bedrijf van de ondernemer is immers de basis waarmee een inkomen wordt verdiend en (maatschappelijke) toegevoegde waarde wordt gegenereerd. Het weer op de goede weg helpen van ondernemers én bedrijven was dan ook de start van Athenos in de AOV-verzekeringsmarkt.

Na verloop van enkele jaren is daar onze dienstverlening op Personenschade bijgekomen. Oók vanuit de overtuiging dat – juist omdat het om ondernemers én hun bedrijf gaat – bedrijfskundige inbreng bij het oplossen van zelfstandigenschades onontbeerlijk is.

Sinds de oprichting van Athenos hebben wij, samen met andere professionals, een bijdrage mogen leveren aan het oplossen van veel ondernemersschades. Vanaf eind november 2021 verandert mijn rol en verantwoordelijkheid geleidelijk aan omdat Pedro van Helden mij is opgevolgd als directeur/bestuurder.

Ik zal uiteindelijk wél, zij het op enige afstand, bij het bedrijf betrokken blijven. De continuïteit van het bedrijf is daarmee geborgd. Ik ben ervan overtuigd dat het bedrijf in de toekomst aan de oplossing van veel ondernemersschades, op zowel AOV als Personenschade met onze bedrijfskundige inbreng zal blijven bijdragen.