Hieronder ziet u een paar praktijkvoorbeelden. Ze geven een goed beeld wat Athenos kan betekenen in verschillende situaties. De cases zijn waarheidsgetrouw, de persoonsgegevens hebben we gewijzigd.

Architect bouwt aan een sterker bedrijf

De verzekerde is een architect die samen met zijn vrouw al 17 jaar een architectenbureau heeft. In 2008 krijgt hij last van hartritmestoornissen. Het bedrijf wordt tegelijkertijd vol geraakt door de economische crisis. Ze moeten alle vijf werknemers ontslaan. Het echtpaar heeft alle zeilen bijgezet en de crisis doorstaan. Inmiddels trekt de markt aan, maar het bureau is nog niet terug op het oude niveau. Het echtpaar verdeelt de werkzaamheden op het werk en thuis evenredig.

Behoefte aan praktische ondersteuning

Verzekerde ervaart grote stress van zijn werk. AOV-verzekeraar Movir heeft ter preventie een psycholoog en gerichte therapieën ingezet, maar verzekerde geeft aan hier geen baat bij te hebben. Zoals hij zelf zegt, doorziet hij de gesprekken met de psycholoog. Hij heeft veel meer behoefte aan praktische ondersteuning in plaats van inzicht in zichzelf krijgen.

Ook de echtgenote wordt betrokken

Daarom schakelt Movir Athenos in. Onze ondernemerscoach-bedrijfsadviseur gaat met de verzekerde het gesprek aan. Verzekerde vertelt dat hij stress krijgt van het ad-hoc werken, de intensieve contacten met opdrachtgevers en de financiële onzekerheid. Bovendien neemt hij die stress ‘mee naar huis’, waardoor ook zijn vrouw er last van heeft. Uiteraard is dit niet zijn bedoeling, maar bijna niet te voorkomen. Daarom betrekt de ondernemerscoach-bedrijfsadviseur ook de echtgenote in het traject omdat de problemen samenhangen met hoe het echtpaar bedrijfsmatig samenwerkt.

Focus op de organisatie

In de eerste fase van het coachings- en adviestraject richt de ondernemerscoach-bedrijfsadviseur zich op het verbeteren van de organisatie binnen het bureau; niet iets plannen om in 8 uur te doen, als duidelijk is dat het 16 uur kost. Ook nemen ze de structuur en werkafspraken in het bedrijf onder de loep.

Financieel inzicht en marketing

In de tweede fase verbeteren ze het financieel inzicht; hoe heb je als ondernemer een actueel inzicht in je financiën? Ook stellen ze in deze fase een plan op om meer klanten te werven.

Door deze gefaseerde aanpak weet verzekerde zich op alle punten te verbeteren. Bovendien is de kans op terugval beperkt omdat achterliggende oorzaken zijn aangepakt.

Werk aan de winkel

Joyce is eigenaresse en franchisenemer van twee damesmodezaken. Ze ervaart spanningen met de franchisegever en wil van de franchiseformule af. De franchisegever geeft aan de beide zaken te willen overnemen maar stelt alle onderhandelingen uit. Joyce ervaart geen medewerking en ziet haar onderhandelingspositie met de dag verslechteren. Door alle spanningen raakt ze gedeeltelijk arbeidsongeschikt.

Naadje van de kous

Onze ondernemerscoach-bedrijfsadviseur maakt allereerst een analyse van de situatie en brengt daarbij een aantal aspecten in beeld zoals:

  • Het contract met de franchisegever
  • De marktontwikkelingen
  • De panden en locatie van de winkels
  • De bedrijfsresultaten
  • De (personele) organisatie

Uiteindelijk kwamen ze samen tot de conclusie dat Joyce geen vertrouwen meer had in samenwerking met de franchisegever; zij wilde van het contract af. Joyce had echter geen idee welke stappen zij moest ondernemen en haar onderhandelingspositie werd met de dag slechter. Ze had behoefte aan een klankbord en een procesbegeleider.

Contract ontbonden, zaak afgehecht

We hebben Joyce intensief begeleid in het onderhandelingsproces met de franchisegever. Er speelden diverse belangen in het ontbindingsproces. Daarom waren de onderhandelingen niet altijd even plezierig. Toch is het uiteindelijk gelukt het franchisecontact te ontbinden. Aanvankelijk leek dit een groot financieel nadeel voor Joyce te betekenen, maar ook dat hebben we kunnen voorkomen. Joyce heeft nu haar handen vrij om zelfstandig een nieuwe toekomst in te vullen, waar Athenos haar op verzoek van de AOV-verzekeraar ook bij geholpen heeft.

Herman bouwt aan zijn klandizie

Herman is zzp’er in de bouw en werkt zowel voor particulieren als voor bedrijven. Herman heeft veel moeite met de planning van zijn werk. Ook lukt het niet om goed uit te komen met zijn tarieven; meerwerk berekent hij vaak niet door aan zijn klant. Bovendien heeft hij geen overzicht over zijn financiële situatie. Door de spanningen die hem dit oplevert raakt Herman gedeeltelijk arbeidsongeschikt.

Begin bij het begin

Onze ondernemerscoach-bedrijfsadviseur heeft om te beginnen de bedrijfsprocessen geanalyseerd. Daarna heeft hij samen met Herman gekeken wat hij allemaal kan verbeteren. Met een aantal concrete verbetertips over zijn weekplanning, het acquisitietraject en zijn offertes, is Herman aan de slag gegaan om meer structuur aan te brengen en beter te plannen.

Aandacht voor opdrachtverwerving

Herman kreeg voor zijn acquisitie een aantal concrete adviezen, bijvoorbeeld over het verbeteren van zijn contacten met opdrachtgevers. Deze heeft hij ook direct opgepakt. Vervolgens zijn ze gaan kijken naar het hele vervolgtraject. De offerte, het werken met algemene voorwaarden, de calculatie, de communicatie met de klant, het monitoren van de resultaten en het stellen van doelen. Ook hier zijn de zwakke punten onder de loep genomen en verbeterd.

Herman heeft positieve resultaten geboekt. Hij heeft zijn bedrijfsvoering verbeterd en daardoor voor de komende periode genoeg (onderhanden) werk. Hij ziet de toekomst weer met vertrouwen tegemoet.

VOORDELEN VAN ATHENOS
ONZE COACHES-ADVISEURS