Workshops/trainingen aanpak zelfstandigenschades 
Athenos adviesgroep heeft met name sinds 2017 veel geïnvesteerd in de verdere professionalisering van de aanpak van zelfstandigenschades. Onze opdrachtgevers reageren hierop enthousiast en maken in toenemende mate gebruik van onze dienstverlening.

Onze onafhankelijke aanpak, waarbij wij vanuit een bedrijfskundige invalshoek “het verhaal vertellen” rondom de situatie van betrokkene als ondernemer én van het bedrijf, draagt bij aan het oplossen van ondernemersschades.

In de dagelijkse praktijk blijkt dat onze opdrachtgevers graag meer willen weten van de inhoudelijke aanpak van een zelfstandigenschade. Wij hebben daarop sinds 2017 diverse keren voor hen bijeenkomsten verzorgd, waarin op basis van eigen praktijkcases van de deelnemers, opleidingen en trainingen aan hen zijn gegeven.

Vanwege de toenemende vraag daarnaar, hebben wij besloten dat wij op een meer structurele manier in deze behoefte willen voorzien.

Wij gaan dan ook voor groepen waaraan professionals deelnemen die vanuit zowel de aansprakelijke- als vanuit de belangenbehartigerskant een zelfstandigenschade afwikkelen opleidingen en trainingen verzorgen. Voordeel hiervan is dat de deelnemers niet alleen praktische kennis opdoen, maar ook de “andere kant” persoonlijk leren kennen en daardoor gemakkelijker met elkaar kunnen communiceren.

Wij hebben inmiddels zo veel materiaal ontwikkeld dat wij op de behoeften van deelnemers van verschillend niveau (van junior tot senior) aan kunnen sluiten.

De bijeenkomsten vinden plaats op locatie van bijvoorbeeld de rechtsbijstandsverzekeraar, de aansprakelijke verzekeraar, het advocatenkantoor, etc.

Best Practice Aanpak Zelfstandigenschades
Athenos onderneemt initiatieven om de behandeling van zelfstandigenschades te verbeteren. Zo zijn wij een initiatief gestart met Achmea, ARAG, ASR en Univé Rechtshulp om met name bij aanvang van een zelfstandigenschade tot een “best-practise-benadering” te komen.

Op het PIV-congres 2020, dat helaas vanwege de Coronaproblematiek geen doorgang kon vinden, zouden Henk Knijpstra (Achmea), Dick Post (Univé Rechtshulp) en Hendrik Redmeijer (Athenos) mede namens ASR en ARAG in een parallelsessie een presentatie geven over de best-practise voor de aanpak van zelfstandigenschades. Wij wijzen u echter graag op het komende PIV-bulletin van oktober 2020. Daarin zal nu een artikel verschijnen over dit thema.

We gaan ervan uit dat het PIV-congres in 2021 wél doorgang kan vinden zodat we dan onze presentatie kunnen geven.

Wilt u naar aanleiding van het artikel meer weten? Neem gerust contact op met Hendrik Redmeijer (06-270 45 681) of met Dick Bukman (06-524 78 980).

Analysetool
Athenos heeft een “tool” ontwikkeld waarmee opdrachtgevers snel inzicht kunnen krijgen in inzetbaarheidsproblemen, bedrijfsproblemen en financiële problemen die na een ongeval zijn ontstaan. Hiermee kan snel een adequate probleemanalyse worden gemaakt en de juiste regie op het dossier worden bepaald.

Wilt u meer weten?
Neem gerust contact op met Dick Bukman (06-52 47 89 80) of met Hendrik Redmeijer (06-27 04 56 81)