Raad van Advies

De Directie van Athenos adviesgroep heeft een Raad van Advies die gevraagd en ongevraagd kan adviseren over onderwerpen m.b.t. de missie, visie, doelstellingen en strategie van het bedrijf.

In de Raad van Advies zitten 2 leden met een gevarieerde achtergrond.

 

Marco de Witte
 
Han de Carpentier Wolf