Voor ondernemers: zzp’ers en mkb’ers

Wat kunt u van ons verwachten?

U bent ondernemer en arbeidsongeschikt

Als u arbeidsongeschikt wordt, is dat vaak het gevolg van meerdere oorzaken. Uiteraard is er een medische klacht of symptoom, maar die gaat vaak gepaard met diverse andere problemen.

Bedrijfsproblemen zijn (mede)oorzaak van uw arbeidsongeschiktheid
Vaak zijn dat problemen die u ervaart in uw eigen bedrijf. Bedrijfsproblemen kunnen op veel gebieden voorkomen:

  • Te hoge werkdruk / geen balans tussen werk en privé
  • Financiële problemen
  • Samenwerkingsproblemen met (ingehuurde) medewerkers of compagnons
  • Geen “grip” meer hebben op de bedrijfsvoering
  • Geen klanten genoeg meer hebben / teveel klanten / klantcontact
  • Continuïteit / levensvatbaarheid van het bedrijf
  • Ontwikkelen nieuwe koers voor het bedrijf

Deze problemen kunnen ervoor zorgen dat u uitvalt omdat het u niet goed meer lukt deze zelf op te lossen.

Uw uitval veroorzaakt bedrijfsproblemen
Maar bedrijfsproblemen kunnen ook ontstaan juist doordat u uitvalt: als u tijdelijk wegvalt als spil in uw eigen onderneming, heeft dat consequenties voor de continuïteit van uw bedrijf.

Vast aanspreekpunt
In opdracht van uw AOV-verzekeraar begeleiden wij u bij het oplossen van uw bedrijfsproblemen. Onze ervaren ondernemerscoach-bedrijfsadviseur zal uw vaste aanspreekpunt zijn.

Wegnemen van bedrijfsproblemen
Onze begeleiding begint met een uitgebreid kennismakingsgesprek. We stellen in overleg met u een Plan van Aanpak op. Met als doel om uw bedrijfsproblemen zo snel mogelijk op te lossen. Na instemming van uw AOV-verzekeraar begeleiden wij u tot uw bedrijfsproblemen zijn opgelost en u bent teruggekeerd in het werkproces en ongestoord verder kunt werken.

U bent ondernemer en betrokken bij een ongeval

Als u wordt geconfronteerd met een ongeval waardoor u niet meer in staat bent om volledig te werken, staat de voortgang van uw bedrijf op het spel. Het is belangrijk dat er snel inzicht komt in uw werk- en bedrijfssituatie en dat de bedrijfsproblemen die door het ongeval zijn ontstaan worden opgelost.

Wij zijn de specialist om u en uw bedrijf daarbij te ondersteunen zodat u weer verder kunt. 

Herstelgerichte aanpak van zelfstandigenschade
Onze ondernemerscoach-bedrijfsadviseur kan u begeleiden bij het oplossen van bedrijfsproblemen die het gevolg zijn van het ongeval. Wij zorgen ervoor dat u weer zo optimaal mogelijk aan de slag kunt in uw bedrijf, net als voor het ongeval.

Gevolgen van het ongeval vaststellen
Wij onderzoeken de situatie in uw bedrijf zowel voor als na het ongeval. Op die manier kunnen wij de gevolgen van het ongeval voor uw bedrijfs- en (netto) inkomenssituatie in beeld brengen. Dit doen wij in gezamenlijke opdracht van uw belangenbehartiger en de verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval.

Welke ondernemers helpen wij?

We helpen iedere zzp’er en mkb’er met het oplossen van bedrijfsproblemen. Dat deden we bijvoorbeeld al succesvol bij winkeliers, architecten, aannemers, agrariërs, drukkers, ondernemers in “de metaal”, schippers, zorgprofessionals.

Wij hebben ervaring met zzp’ers tot ondernemers met bedrijven met 50 of meer werkzame personen, dus in het hele MKB.

Ondernemen wordt plezieriger en succesvoller als u obstakels in de bedrijfsvoering kunt wegnemen. En dat is precies waar Athenos u bij helpt.

Contact

Bent u arbeidsongeschikt of betrokken bij een ongeval en wilt u weten hoe wij u kunnen begeleiden? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag weer op de goede weg.