Hieronder ziet u een paar praktijkvoorbeelden. Ze geven een goed beeld wat Athenos kan betekenen in verschillende situaties. De cases zijn waarheidsgetrouw, de persoonsgegevens hebben we gewijzigd.

Hulp in tweede instantie

Het is belangrijk om dienstverlening snel te starten bij personenschade. Als je langer wacht, zijn de gevolgen en consequenties vaak ook groter. Deze case is daar een voorbeeld van. Gelukkig kunnen we ook in deze situaties veel betekenen…

Een ongeval met traag herstel

Miranda is midden veertig en woont in het Oosten van het land. Ze heeft een kleine manege en verzorgt ook rijtoeren met de paarden die bij haar op stal staan. Miranda kreeg een ongeval met forse beperkingen tot gevolg. De verzekeraar verstrekte voorschotten om de ingehuurde vervanging in de manege te financieren. Gelijktijdig volgde ze een traject om te herstellen van haar fysieke klachten. Het herstel duurde echter langer dan verwacht. Na bijna twee jaar werd Athenos ingeschakeld. 

Athenos komt met een opvallende conclusie

Onze opdracht: kijk hoe Miranda en haar bedrijf er nu voor staan en hoe ze ervoor stonden voor het ongeval. En adviseer ons over haar toekomstige inzetbaarheid. Onze ondernemerscoach-bedrijfsadviseur maakte een analyse van de situatie. Zijn conclusie was nogal opvallend: Miranda bleek nog nooit een volwaardig inkomen uit haar bedrijf te hebben gehaald. Het bedrijf bleek meer een ’betaalde hobby’. Inmiddels was het wel twee jaar na het ongeval, zijn er forse voorschotten betaald, maar Miranda heeft nog steeds geen perspectief.

Werken aan een échte oplossing

Deze conclusie kwam in eerste instantie natuurlijk hard aan. Niet alleen bij Miranda zelf, maar ook bij de schadebehandelaar en belangenbehartiger. Uiteindelijk was iedereen toch ook blij met de uitspraak; er was tenminste duidelijkheid. Ze konden de koers nu verleggen en de focus richten op ander werk voor Miranda. En zo werken aan een passende oplossing voor haar situatie.

Een mooi bedrijf staat even onder druk

Bart heeft samen met zijn vennoot Kevin een klein bouwbedrijf in Noord-Holland. Het bedrijf voert allerlei onderhouds- en renovatieklussen uit in de regio. Ze hebben geen personeel in loondienst, maar werken als het nodig is met ingehuurde zzp'ers.

Een ongelukkig moment

Op een dag krijgt Bart een ongeval waardoor hij volledig uitvalt. Na drie maanden vraagt het bedrijf voorschotten om de doorlopende kosten te betalen. De verzekeraar schakelt Athenos in, omdat ze eerst wil weten hoe het bedrijf ervoor staat voordat ze voorschotten uitkeren. Onze opdracht is om de situatie van Bart en het bedrijf in kaart te brengen.

Analyse van een mooie onderneming

De ondernemerscoach-bedrijfsadviseur van Athenos komt snel tot de conclusie dat Bart en Kevin een mooi bedrijf hebben. Het is financieel gezond, de orderportefeuille is goed gevuld en beide vennoten halen elk jaar een prima inkomen uit de vof. Door de analyse keert de verzekeraar de gevraagde voorschotten uit en kunnen zij ook de juiste vervanging inzetten.

Begeleiding niet alleen voor Bart

Onze ondernemerscoach-bedrijfsadviseur begeleidt Bart én Kevin vervolgens bij het oplossen van de bedrijfsproblemen die vanwege het ongeval ontstonden. Bart had de meeste contacten met de markt. Kevin moest deze rol nu overnemen om te voorkomen dat hun orderportefeuille zou slinken. Hierbij hebben we ook Kevin gecoacht. Bart kon geleidelijk aan terugkeren in het bedrijf. Doordat alle feiten meteen op een rij stonden, was een eindregeling ook snel getroffen.

In de put... en er weer uit

Willem is eigenaar van een rioolservicebedrijf. Een familiebedrijf waarin ook zijn zoon en echtgenote werken. Hij raakte betrokken bij een verkeersongeval. Hierdoor kon Willem niet meer 60 uur per week werken, wat hij voor het ongeval wel deed. Maar of dat verstandig was?

“Er lag een grote uitdaging voor de continuïteit van mijn bedrijf”, aldus Willem. “De laatste jaren hebben we hard gewerkt om het familiebedrijf verder te ontwikkelen. En dat dreigde door het ongeval en de gevolgen daarvan te stagneren.” 

Door het verkeersongeval en de herstelperiode moest Willem zijn eigen rol in het bedrijf heroverwegen. Zijn zoon werkte al mee in het bedrijf, en kon dus werkzaamheden overnemen. Hij wist alleen niet goed hoe hij dat moest aanpakken.

Verschuiving van werkzaamheden

De ondernemerscoach-bedrijfsadviseur van Athenos maakte op verzoek van de aansprakelijke verzekeraar en de belangenbehartiger een analyse van de huidige situatie van het bedrijf. Hieruit kwam naar voren welke maatregelen ze konden nemen nu de DGA niet meer de rol kon vervullen die hij had voor het ongeval. Daaruit bleek dat er vervangende arbeidscapaciteit nodig was bij de herverdeling van werkzaamheden. Willem: “Om mijn klanten te kunnen blijven bedienen, moest ik een meer commerciële en sturende ondernemersrol aannemen. De financiën moest ik strak managen en er lag een uitdaging op commercieel vlak".

Ruimte voor groei

Met de begeleiding door de ondernemerscoach-bedrijfsadviseur van Athenos kwam het bedrijf weer op de goede weg. “Ik zag groeimogelijkheden voor het bedrijf”, geeft Willem aan. “De arbeidskracht wilde ik behouden en dat kon als de klantenkring werd uitgebreid. Ik heb nu zelf meer een aansturende rol, maar ik blijf ook graag betrokken bij de uitvoering”.

Weer op de goede weg

“De aansprakelijke verzekeraar en mijn belangenbehartiger gaven me de kans om met een bedrijfsadviseur van Athenos aan de verbeterpunten te werken.” In het adviestraject waren de belangrijkste thema’s de extra arbeidscapaciteit en investeringen. Met resultaat: “Ik zit beter in mijn vel en ik onderneem nu echt weer. Bovendien is de ondernemerszin bij mijn zoon toegenomen en zijn we plannen aan het maken voor de toekomst. Het bedrijf loopt gewoon weer goed".

ONZE COACHES-ADVISEURS
 
VOORDELEN VAN ATHENOS