Wanneer Athenos

Wanneer schakelt u ons in?

Er zijn nogal wat misverstanden over wanneer u een ondernemerscoach-bedrijfsadviseur kunt inzetten. Zo zijn we er zeker niet alleen voor complexe cases. In vrijwel alle ondernemersschades kan Athenos een zinvolle bijdrage leveren.

U kunt ons inschakelen als de volgende onderwerpen spelen:

Bij AOV:

 • Spanningsklachten met een oorzaak in bedrijfsvoering
 • Geen balans tussen werk en privé
 • Financiële problemen
 • Samenwerkingsproblemen met (ingehuurde) medewerkers of compagnons
 • Geen “grip” meer hebben op de bedrijfsvoering
 • Geen klanten genoeg meer hebben / teveel klanten / klantcontact
 • Continuïteit / levensvatbarheid van het bedrijf
 • Ontwikkelen nieuwe koers voor het bedrijf
 • Ontwikkelen ondernemersvaardigheden
 • Of andere bedrijfsproblemen die samenhangen met de uitval van de ondernemer.

Bij Personenschade:

Momenten voor de inschakeling van Athenos op Personenschade. We noemen een paar voorbeelden en sluiten daarbij aan op de GBL. 

 • 3 maanden na ongeval is nog geen herstel op korte termijn te verwachten en één of meerdere van de volgende situaties is aan de orde:
  • Verwacht wordt dat er negatieve gevolgen voor het bedrijf en het verdienvermogen zijn door de (gedeeltelijke) uitval van betrokkene
  • De continuïteit van het bedrijf loopt gevaar
  • Er worden voorschotten gevraagd die op termijn cumulatief > € 10.000,- kunnen zijn
  • Er bestaat onduidelijkheid over feiten over de ondernemer en/of het bedrijf die van belang zijn voor de afwikkeling van het dossier
  • Er is een herstelgerichte aanpak nodig om het bedrijf in de lucht en de ondernemer inzetbaar te houden
 • Stagnerende re-integratie van de ondernemer, herstel gaat trager dan verwacht
 • 1 jaar na ongeval: geen concreet zicht op regeling op korte termijn
 • 2 jaar na ongeval: geen concreet zicht op regeling op korte termijn

Waarvoor kunt u ons inschakelen?

 • Voor een deskundige en onafhankelijke analyse van alleen de financiële situatie van de betrokken ondernemer en diens onderneming - bijv. voor het bepalen van een voorschot - kiest u voor onze Financiële Analyse
 • Voor een Quick Scan van de zelfstandige en zijn bedrijf. Wij maken een “foto” van de ondernemer en van het bedrijf voor én na ongeval. In een beknopt rapport geven wij u inzicht in de inzetbaarheid van de ondernemer en het functioneren van het bedrijf in brede bedrijfskundige zin
 • Voor een Bedrijfskundig Onderzoek / het maken van onafhankelijke bedrijfseconomische analyses, inclusief een zgn. would be scenario, om tot een (eind)regeling te kunnen komen
 • Voor Coaching en Bedrijfsadvisering van de ondernemer om inzetbaarheids- en bedrijfsproblemen die het gevolg van het letsel zijn op te lossen alsmede voor het begeleiden van een betrokkene van loondienst naar zelfstandig ondernemerschap

Hoe schakelt u ons in?

U kunt eenvoudig een online opdrachtformulier invullen. Dit is in enkele minuten gebeurd en geeft ons alle relevante informatie om een opdracht op te kunnen starten.

Ga naar het online opdrachtformulier AOV

Ga naar de online voorbeeldvragen Personenschade

Na ontvangst van uw opdrachtformulier nemen we binnen 48 uur contact met u op. Wij streven er naar binnen 5 tot 10 werkdagen na ontvangst van de opdracht aan tafel te zitten bij de ondernemer.

Wilt u graag eerst overleggen over de aard van een opdracht, neem dan even contact op met Hendrik Redmeijer (06-27 04 56 81) of met Dick Bukman (06-52 47 89 80).

ONZE COACHES-ADVISEURS