Een herstelgerichte aanpak

Een zzp’er of mkb’er die beperkingen ondervindt na een ongeval staat voor grote persoonlijke en zakelijke uitdagingen. Inzetbaarheids- en bedrijfsproblemen moeten worden opgelost. Een objectieve en professionele aanpak is daarbij essentieel.

Wij zijn de onafhankelijke specialist bij het in kaart brengen van de situatie van de ondernemer en zijn bedrijf. Ook maken wij prognoses voor de toekomst. Bijvoorbeeld over hoe het met het bedrijf verder gaat, maar ook over hoe het zou zijn gegaan met het bedrijf als er geen ongeval was geweest. Daarnaast coachen we de ondernemer en geven bedrijfsadvies bij het oplossen van zijn bedrijfsproblemen die door het ongeval zijn ontstaan.

Ons doel

Wij helpen onze opdrachtgevers om zelfstandigenschades op te lossen. Ons uitgangspunt is dat de ondernemer (weer) optimaal inzetbaar is en dat zijn bedrijf continuïteit heeft.


Onze aanpak

Onze ondersteuning bestaat uit vier diensten:

 • Financiële analyse:
  • Een analyse van de financiële situatie van de ondernemer en bedrijf voorafgaand aan en ten tijde van het ongeval. Op basis van financiële stukken geven wij een overzicht van de financiële situatie van het bedrijf, van de levensvatbaarheid van de onderneming en de onderbouwing voor een eventueel voorschot. Deze dienst kunnen wij ook eenzijdig aanbieden.
   (zie voorbeeldvragen en opdrachtformulier Financiele Analyse)
 • Quick Scan:
  • Een Quick Scan van de situatie van de zelfstandige en zijn bedrijf. Wij maken een “foto” van de ondernemer en van het bedrijf voor én na ongeval.
  • Uitgebreider dan alleen aan financiële analyse, we bezoeken betrokkene op locatie
  • Vraagstelling
   – zie voorbeeldvragen Quick Scan.
 • Bedrijfskundig Onderzoek / Bedrijfseconomische Analyse:
 • Coaching en Bedrijfsadvisering:

Wie schakelt ons in?

Wij werken voor de verschillende partijen bij een zelfstandigenschade. Zij zetten ons in gezamenlijkheid in. Onze onafhankelijke positie garandeert een objectieve bijdrage aan de schadeafwikkeling. We worden ingeschakeld door:

 • Schaderegelaars
 • Schadebehandelaars
 • Experts personenschade
 • Belangenbehartigers

Wacht niet met inschakelen

Start direct het proces op, dat heeft een aantal belangrijke voordelen:

 • De kans op herstel is het grootst bij snelle inzet van een ondernemerscoach-bedrijfsadviseur
 • Het verkort doorlooptijden
 • Het voorkomt veel discussie tussen de partijen

Wanneer zelfstandigenschades toch al langer lopen, zijn wij ervaren in het ‘vlottrekken’ van het proces.

We helpen u graag!

We ondersteunen u graag in dit proces. Bijvoorbeeld met onze voorbeeldvragen voor de inzet van een ondernemerscoach-bedrijfsadviseur.

Wilt u hulp bij het snel oplossen van uw zelfstandigenschades? Neem contact met ons op.

Hulp in tweede instantie

De bevoorschotting van de kosten van een kleine manege bleek niet de échte oplossing van de problemen.

 
Nationaal Keurmerk Letselschade

VOORDELEN VAN ATHENOS
ONZE COACHES-ADVISEURS