< Terug naar overzicht

BLOG: Een pijnlijk voorbeeld van een verkeerd verstrekt voorschot

14 november 2019

Thijs heeft een bouwbedrijf dat dakkapellen en dakramen plaatst en zolderbetimmeringen verricht. In september 2017 krijgt hij een ongeluk en valt hij uit als gevolg van rug- en nekklachten en psychische problemen die zijn ontstaan. Zijn uitval leidt tot grote bedrijfsproblemen. De bedrijfsactiviteiten nemen fors af, waardoor de 4 werknemers die in dienst zijn, veel minder hebben te doen. Het bedrijf komt in continuïteitsproblemen. Een faillissement dreigt.

 

In een poging de onderneming te redden vraagt de belangenbehartiger van Thijs in november 2018 haastig een vervolgvoorschot aan om zo faillissement te voorkomen. Op dat moment wordt echter niet gekeken naar de staat van de onderneming, maar wordt alleen gereageerd op de dringende vraag om extra financiële middelen. Er wordt een voorschot vastgesteld en ter beschikking gesteld. Helaas is het bedrag te laag om de financiële problemen op te lossen. Er volgt een faillissement van de eenmanszaak en van Thijs in privé. 

 

Financiële Analyse

De aansprakelijke verzekeraar schakelt Athenos in om alsnog een Financiële Analyse uit te voeren. De ondernemerscoach-bedrijfsadviseur gaat aan de slag met het verzamelen van de juiste documenten om zo een helder beeld te krijgen van de situatie vóór het ongeval. En wat blijkt? Al voor het ongeval is er sprake van grote bedrijfsproblemen. 

 

De rapportage van Athenos komt helaas te laat om deze financiële problemen duidelijk te maken. Het extra voorschot is reeds verstrekt en direct daarna volgt het faillissement, waardoor de uiteindelijke financiële schade onnodig hoger uitvalt. Athenos weet door Thijs nog te begeleiden een ‘zachte landing’ te realiseren, maar de verstrekte voorschotten waren niet het middel om een faillissement af te wenden.

 

Had deze situatie voorkomen kunnen worden? Jazeker! In de casus van Thijs ontbrak het aan een helder overzicht van de financiële status en de levensvatbaarheid van de onderneming ten tijde van het ongeval. De aansprakelijke verzekeraar was niet voldoende op de hoogte van de bedrijfsproblemen en kon daardoor geen adequate berekening maken van een eventueel te verstrekken voorschot. Wanneer deze bedrijfsproblemen eerder waren gesignaleerd en de juiste gegevens bekend waren alvorens het voorschot aan te vragen, had Thijs een ander voorschot ontvangen. Samen met een gerichte bedrijfsmatige coaching van één van de ondernemerscoaches-bedrijfsadviseurs van Athenos was er dan vol ingezet om proberen het faillissement te voorkomen. Helaas was de inzet van Athenos in dit geval te laat om dat te realiseren.