< Terug naar overzicht

BLOG: Een burn-out? Een medische benadering is niet altijd de oplossing | AOV

12 juli 2019

Voor ondernemers die arbeidsongeschikt raken wordt vaak naar een medische oplossing gezocht. Maar in veel gevallen is de kern van het probleem bedrijfsmatig en zal een medische oplossing uitval in de toekomst niet altijd doen voorkomen. Athenos gelooft daarom in een bedrijfsmatige aanpak. Een goed voorbeeld hiervan is de case van Amber*. 

 

Amber heeft een kinderdagverblijf. Door de enorme groei van haar bedrijf komt ze ‘vast’ te zitten op kantoor. Noodgedwongen veranderen haar taken in leidinggeven en aansturen, iets wat nooit haar ambitie is geweest en waar ook haar kracht niet lijkt te liggen. Door wetswijzigingen ontstaan er bovendien financiële problemen, waardoor de instroom van nieuwe aanmeldingen een tijd stil ligt. Dit zorgt ervoor dat Amber spanningsklachten krijgt en uiteindelijk volledig arbeidsongeschikt raakt. “Mijn bedrijf had de potentie om nog verder te groeien, maar ik was het contact met het bedrijf verloren.”

 

Onvoldoende grip op eigen bedrijfsvoering

De bedrijfsadviseur van Athenos concludeert dat Amber onvoldoende grip op haar bedrijfsvoering heeft en gebaat is bij een bedrijfsmatige aanpak om haar herstel te bevorderen. Het bedrijf dient daarom geprofessionaliseerd te worden. Allereerst wordt het managementprobleem en daarnaast ook de financiële problemen aangepakt. Er wordt geconcludeerd dat een duidelijke visie en strategie ontbreken in de bedrijfsvoering van Amber. De bedrijfsadviseur van Athenos ondersteunt haar in het ontwikkelen van een langetermijnvisie, een strategie en heldere doelstellingen. Het daaruit voortkomende beleid en benodigde veranderingen zorgen ervoor dat Amber haar verantwoordelijkheden en werkzaamheden helder op papier krijgt. Ze leert hoe ze die werkzaamheden moet organiseren, structureren en prioriteren, maar ook hoe ze haar personeel moet aansturen.

 

Gebrek aan financiële kennis en marketing

Om de financiële bedrijfsvoering op orde te krijgen worden alle cijfers in beeld gebracht. Het blijkt dat Amber niet goed begrijpt wat deze cijfers inhouden. Na een analyse van het verleden en heden maakt ze samen met haar account een begroting voor het nieuwe jaar.

 

Daarnaast wordt er een sessie besteed aan hoe Amber nadrukkelijker zichtbaarder wordt in de markt om zo de instroom van nieuwe aanmeldingen op peil te houden. Ze zal voor het eerst aandacht gaan besteden aan marketing door te onderzoeken hoe zij zich kan onderscheiden van haar concurrent en het actieve gebruik van social media.

 

Inmiddels staat Ambers kinderdagverblijf bovenaan in de lijst van beste kinderdagverblijven. Door het adviestraject van Athenos heeft ze weer grip op haar bedrijf en met name op haar eigen rol. Een enthousiaste Amber: “Ik heb weer plezier in het ondernemerschap! Ik ben mij ervan bewust dat ik verantwoordelijk ben voor de gehele bedrijfsvoering en heb geleerd hoe ik sturing moet geven aan mijn bedrijf. In de huidige marktomstandigheden liggen nog best wat uitdagingen, maar ik zie goede kansen voor de continuïteit van mijn bedrijf. Door het plan van aanpak dat ik samen met de bedrijfsadviseur van Athenos heb gemaakt, is mijn bedrijfsvoering geprofessionaliseerd!”

 

* We maken gebruik van een fictieve naam in deze casus.