< Terug naar overzicht

Praktische Hulpmiddelen Bij Personenschade Tijdens Coronacrisis

30 maart 2020

Op dit moment is ons land in de ban van de COVID-19-crisis. Veel ondernemers maken zich zorgen om de toekomst van hun bedrijf en zitten, ondanks de steunmaatregelen van de overheid, in grote problemen.

De adviseurs van Athenos adviesgroep hebben veel ervaring in het begeleiden van ondernemers die met problemen worden geconfronteerd. Deze ervaring komt op dit moment goed van pas bij ondernemers die de gevolgen van de coronacrisis ervaren. Door directe ondersteuning wordt voorkomen dat in potentie levensvatbare bedrijven in financiële problemen komen. Daarnaast is onze begeleiding erop gericht om ondernemers weer aan de slag te krijgen.

Wij helpen de getroffen ondernemers graag om te voorkomen dat hun bedrijf verder afglijdt. Dat doen we namens de aansprakelijke partijen, expertisebureaus en/of belangenbehartigers.

U herkent een ondernemer die in de problemen is als gevolg van het coronavirus waarschijnlijk aan de vraag om een extra voorschot. Dit kan een signaal zijn dat de betrokken ondernemer naast het ongeval, verder in de problemen is gekomen en advies nodig heeft in deze crisistijd. Voor zowel de aansprakelijke partij als de belangenbehartiger een duidelijk te herkennen punt. Wij kunnen u helpen om deze ondernemers te adviseren bij te nemen stappen en u antwoord te geven of het gevraagde voorschot verantwoord is om te verstrekken.

Wij hebben onze aanpak aangepast aan de groeiende groep van bedrijven met financiële problemen. Zo wordt tijdens het intakegesprek direct gestart met het adviseren van de ondernemer. Er wordt gekeken naar de huidige financiële situatie, de huidige bedrijfsvoering en de grootste knelpunten worden inzichtelijk gemaakt. Daarbij wordt ook gekeken of de ondernemer optimaal gebruik maakt van de aangeboden steunmaatregelen vanuit de overheid.

Voor de ondernemersbegeleiding heeft Athenos een set aan praktische hulpmiddelen beschikbaar die snel inzicht verschaft aan de ondernemer en ook wordt gebruikt bij het beantwoorden van de vraag of het extra voorschot verstrekt kan worden. Tijdens onze begeleiding hebben wij nauw contact met de ondernemer; als een fysiek bezoek niet mogelijk is, dan doen wij dat per telefoon of per Skype.

Voor een kort opdrachtformulier of nader overleg kunt u mailen naar personenschade@athenos.nl of even bellen met 050 – 820 03 05.