< Terug naar overzicht

Van tegelzetbedrijf naar zorgboerderij

23 januari 2020

Roland heeft het ondernemerschap in zijn bloed zitten. Hij heeft een goedlopend tegelzetbedrijf. Dan raakt hij volledig arbeidsongeschikt, waardoor hij zijn bedrijf niet meer kan voortzetten. Maar Roland gaat niet bij de pakken neerzitten en heeft nog meer ambities. Samen met zijn vrouw wil hij een zorgboerderij starten. Op verzoek van de AOV-verzekeraar wordt Athenos adviesgroep ingeschakeld.

 

De ondernemerscoach-bedrijfsadviseur van Athenos begeleidt Roland en zijn vrouw bij het ontwikkelen van een ondernemingsplan voor een levensvatbare zorgboerderij en adviseert hen bij de daaropvolgende implementatie van het plan. Dit is een intensief traject, omdat er uiteindelijk meerdere versies van een ondernemingsplan gemaakt moeten worden voordat aan regelgeving en financiering wordt voldaan. 

Een lastig vraagstuk blijkt namelijk de locatie waar het bedrijf gevestigd zou moeten worden. Roland en zijn vrouw hebben meerdere panden op het oog en telkens is de vraag hoe het pand (en de bedrijfsvoering) gefinancierd kan worden: kopen of huren. Onze ondernemerscoach-bedrijfsadviseur maakt verschillende financiële doorrekeningen en voert meerdere gesprekken met banken. 

Na een lange en intensieve periode van begeleiding slagen Roland en zijn vrouw er met veel doorzettingsvermogen in om een locatie te vinden voor hun zorgboerderij en de financiering rond te krijgen. In eerste instantie wordt er gehuurd, echter met een optie tot kopen in de toekomst. Er worden diverse bouwkundige aanpassingen aangebracht om ook mensen met beperkingen te kunnen huisvesten. 

 

Ondanks dat Roland volledig arbeidsongeschikt raakte als tegelzetter, kan hij dankzij de begeleiding nu zijn ondernemershart ophalen in zijn nieuwe bedrijf, de zorgboerderij.